انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

the-game


تاریخ عضویت
۲۱ تیر ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افرونه اسلاید شو مشابه این؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. مشکل سی پی یو و درخواست راهنمایی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. استفاده از دو دامنه همزمان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. استفاده از دو دامنه همزمان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. قالب این سایت رو کسی میتونه بهم بده : آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. انتقال مطالب و همه چیز به زیر دامنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. مشکل با featured content gallery آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. حذف کلمه category از لینک موضوع آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. درخواست کدی برای always on top آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. کمک در مورد sidebar آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. کمک در مورد تغییر title آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افرونه اسلاید شو مشابه این؟؟؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مشکل سی پی یو و درخواست راهنمایی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. استفاده از دو دامنه همزمان آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. استفاده از دو دامنه همزمان آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. انتقال مطالب و همه چیز به زیر دامنه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل با featured content gallery آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 7. حذف کلمه category از لینک موضوع آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. درخواست کدی برای always on top آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. کمک در مورد sidebar آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. کمک در مورد تغییر title آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.