انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

arash


تاریخ عضویت
۲۸ فروردین ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
arash44

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. حذف تاریخ ارسال پست آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. ابزارک در قالب دو هزار و یازده آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. افزونه شمارنده دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. گذاشتن ارو 403 روی یک صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. پشتیبان گرفتن از افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. پشتیبان گرفتن از سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. بک آپ گیری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. عدم راست به چپ بودن مطالب در فید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. تغییر تعداد ابر برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. نمایش چکیده مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. گذاشتن عنوان مطالب در تصاویر اسلایدر در قالب zylyz آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. پشتیبان گرفتن از سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. حذف تاریخ ارسال پست آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. ابزارک در قالب دو هزار و یازده آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 4. افزونه شمارنده دانلود آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 5. گذاشتن ارو 403 روی یک صفحه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. پشتیبان گرفتن از افزونه ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. بک آپ گیری آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. عدم راست به چپ بودن مطالب در فید آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. تغییر تعداد ابر برچسب ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. نمایش چکیده مطلب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 11. گذاشتن عنوان مطالب در تصاویر اسلایدر در قالب zylyz آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.