انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

idhem


تاریخ عضویت
۲۳ خرداد ۱۳۸۷ (۱۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. سازگاری وردپرس با فارسی ولی محدود آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  2. اجرا کردن وردپرس رو پی سی آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سازگاری وردپرس با فارسی ولی محدود آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  2. اجرا کردن وردپرس رو پی سی آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.