انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jahrom


تاریخ عضویت
۱۲ مرداد ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
جهرم
پیشه
محصل

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشكل در درون ريزي آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. رفع محدوديت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. مشکل جدی بعد از انتقال سایت(فوری)******* آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. رفع محدوديت import كردن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. محدودیت Import کردن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 6. انتقال از بلاگفا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشكل در قالبcomfy magazine آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 9. انتقال از همه چیز به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 10. انتقال مطالب از وردپرس به سيستمي ديگر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشكل در قالبcomfy magazine آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. رفع محدوديت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مشكل در درون ريزي آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. رفع محدوديت import كردن آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. انتقال از بلاگفا به وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. انتقال مطالب از وردپرس به سيستمي ديگر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.