انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

irbest


تاریخ عضویت
۱۲ مرداد ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چرا منگل فاروم نه آدرس مستقل داره و نه تو سایت دیده میشه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. تغییرات در ابزارک Theme My Login آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. پیغام Out of memory آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. مشگل با افزونه add louchal avatar آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. مشگل با آدرس سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. فایل های .mo آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشگل در ثبت نام آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. محدود سازی کاربران برای مشاهده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. تغییرات در قسمت نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. انجمن ساز فارسی وردپرس با امکانات کامل آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. مشکل در افزونه Limit Login Attempts آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشگل در ثبت نام آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. تغییرات در ابزارک Theme My Login آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. پیغام Out of memory آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشگل با آدرس سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشگل با افزونه add louchal avatar آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. فایل های .mo آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. محدود سازی کاربران برای مشاهده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. تغییرات در قسمت نظرات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.