انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohammad_f


تاریخ عضویت
۱۳ مرداد ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل لوگین شدن ادمین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. خطای http هنگام ارسال عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. افزونه جهت اضافه کردن منو آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. در خواست فارسی کردن این قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. تاپیک قالبهای خبری وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. مشکل با نصب انجمن wp-forum آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 8. مشکل نشان ندادن عکس در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. مشکل نشان ندادن عکس در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل لوگین شدن ادمین آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. خطای http هنگام ارسال عکس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. افزونه جهت اضافه کردن منو آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. در خواست فارسی کردن این قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. مشکل با نصب انجمن wp-forum آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل نشان ندادن عکس در سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. مشکل نشان ندادن عکس در سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.