انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamed7


تاریخ عضویت
۱۶ مرداد ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مصرف زیاد منابع سرور در ورد پرس - Really Static برای کاهش مصرف آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مصرف زیاد منابع سرور در ورد پرس - Really Static برای کاهش مصرف آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.