انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mehran_sh


تاریخ عضویت
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اضافه کردن صفحه ... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. حذف تبلیغات از پوسته ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. یه چیزی شبیه شات باکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. تغییر مسیر آپلود ... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. حذف تبلیغات از پوسته ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. حذف تبلیغات از پوسته ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. اضافه کردن صفحه ... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. حذف تبلیغات از پوسته ! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. تغییر مسیر آپلود ... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. حذف تبلیغات از پوسته ! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. حذف تبلیغات از پوسته ! آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.