انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

FreeMagic


تاریخ عضویت
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درخواست قالب نارنجی رنگ این سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. وردپرس 3.6 فارسی منتشر شد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. باگ در پوسته shadows آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. تاریخ شمسی در افزونه wp-dtree آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. درخواست قالب نارنجی رنگ این سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. باگ در پوسته shadows آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  3. تاریخ شمسی در افزونه wp-dtree آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.