انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Shahrooz


تاریخ عضویت
۲۱ مرداد ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
برنامه نویس و طراح وب

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. بدون شرح! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. Code base - User base - Customer base آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. بدون شرح! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. Code base - User base - Customer base آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.