انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saman.n


تاریخ عضویت
۲۳ مرداد ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. انتقال آدرس وبلاگ از ریشه به پوشه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. راهنمایی برای تنظیمات بعدی walidcard در وردپرس3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. راهنمایی: نحوه ساخت چند وبلاگ با وردپرس 3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. سرور مناسب برای وردپرس 3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  5. تبدیل قالب html و جوملا به قالب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. انتقال آدرس وبلاگ از ریشه به پوشه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. راهنمایی برای تنظیمات بعدی walidcard در وردپرس3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. راهنمایی: نحوه ساخت چند وبلاگ با وردپرس 3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. سرور مناسب برای وردپرس 3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  5. تبدیل قالب html و جوملا به قالب وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.