انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ali_fattahi


تاریخ عضویت
۲۳ مرداد ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. یک کار بی شرمانه از مدیران وردپس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. هک شدن ورژن 3 وردپرس !! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. تغییر سایز عکس هنگام آپلود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. مشکل در انتقال فیلد های اضافه از ام تی به وی پی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. یک کار بی شرمانه از مدیران وردپس فارسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. هک شدن ورژن 3 وردپرس !! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. تغییر سایز عکس هنگام آپلود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. مشکل در انتقال فیلد های اضافه از ام تی به وی پی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.