انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sama.13


تاریخ عضویت
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اضافه کردن تصویر شاخص در بالای قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. اضافه کردن تصویر شاخص در بالای قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. تغییر جوملا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. تغییر جوملا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. مشکل دارم هاستم سی پنل هست و وردپرس نصب کردم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. اضافه کردن تصویر شاخص در بالای قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. اضافه کردن تصویر شاخص در بالای قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. تغییر جوملا به وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. تغییر جوملا به وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.