انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

behrooznaj


تاریخ عضویت
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. منو های خیلی پیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. تغییر در منو بالایی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. تصاویر شاخص هر دسته به صورت اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. ورودی نداشتن گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. منو های خیلی پیشرفته آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. تغییر در منو بالایی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. تصاویر شاخص هر دسته به صورت اسلایدر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.