انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

the-others


تاریخ عضویت
۱۴ شهریور ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آوردن مطلب از بلاگفا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. تعریف صقحه با محتوای دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  3. تغییر دادن هدر هر صفحه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. نحوه قرا گرفتن لیست ها! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. کامنت پاپ آپ واسه ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. آوردن مطلب از بلاگفا به وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. تعریف صقحه با محتوای دلخواه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. تغییر دادن هدر هر صفحه؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  4. نحوه قرا گرفتن لیست ها! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  5. کامنت پاپ آپ واسه ورد پرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.