انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamed7676


تاریخ عضویت
۵ خرداد ۱۳۹۲ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درخواست قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. درخواست قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  3. تغییر مسیر پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  4. حل مشکل غیرفعال سازی پلاگین ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  5. حل مشکل غیرفعال سازی پلاگین ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. درخواست قالب آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. درخواست قالب آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
  3. تغییر مسیر پوسته آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  4. حل مشکل غیرفعال سازی پلاگین ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  5. حل مشکل غیرفعال سازی پلاگین ها آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.