انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Sayrex


تاریخ عضویت
۲۶ تیر ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
admin
پیشه
webmaster
علایق
web internet

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. دانلود سنتر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. ادیت بخش پست های صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در قسمت کامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. تغییر اندازه در کادر وسط آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. ویرایش نوشته های زیر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. از کار افتادن قسمت قالب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. دانلود سنتر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. ادیت بخش پست های صفحه اصلی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. تغییر اندازه در کادر وسط آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. مشکل در قسمت کامنت ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. ویرایش نوشته های زیر سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. از کار افتادن قسمت قالب ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.