انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

سینا سعیدی


تاریخ عضویت
۱۵ شهریور ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
تهران

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل با گالری‌هایی با تعداد بسیار زیاد عکس (NextGen-Gallery) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل URLهای فارسی در wp-e-commerce آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. مشکل فید آدرس فید با فیدبرنر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
  2. مشکل با گالری‌هایی با تعداد بسیار زیاد عکس (NextGen-Gallery) آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  3. مشکل URLهای فارسی در wp-e-commerce آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. مشکل فید آدرس فید با فیدبرنر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.