انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hameshab


تاریخ عضویت
۸ مرداد ۱۳۸۷ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. This site may harm your computer لطفا یکی کمک کنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. کد دسته بندی در sidebar مانند سایت میهن دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. چگونه به روز رسانی کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. افزودن ‍‍پلاگین به قالبی که ابزارک سا‍‍پورت نمیکند آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 5. برای یافتم این کتاب کمک کنید !! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مولتی یوزر آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. چگونه يك پست با دو موضوع جداگانه بسازم آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. This site may harm your computer لطفا یکی کمک کنه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. کد دسته بندی در sidebar مانند سایت میهن دانلود آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. چگونه به روز رسانی کنم؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. افزودن ‍‍پلاگین به قالبی که ابزارک سا‍‍پورت نمیکند آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. مولتی یوزر آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. چگونه يك پست با دو موضوع جداگانه بسازم آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.