انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sijad


تاریخ عضویت
۲۴ شهریور ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. گله از مدیران وردپرس فارسی!!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. مشکل در ارسال قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. سوال:ارسال قالب استاندارئ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. قالب titan آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. ترجمه قالب! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل در پوسته mystique آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. مشکل با قالب mystique آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. گله از مدیران وردپرس فارسی!!!! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. مشکل در ارسال قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. سوال:ارسال قالب استاندارئ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. قالب titan آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. ترجمه قالب! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. مشکل با قالب mystique آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.