انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shima


تاریخ عضویت
۲۹ شهریور ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چند نفر بایه اسم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. گذاشتن یک منو آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. بردن سایت از یک زیر دامنه به دامه ی اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ایجاد دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. افزونه تگ اتوماتیک آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. اررور موقع نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. افزونه ی سئو آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چند نفر بایه اسم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. گذاشتن یک منو آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. افزونه تگ اتوماتیک آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. بردن سایت از یک زیر دامنه به دامه ی اصلی آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. اررور موقع نصب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. دسته بندی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. افزونه ی سئو آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.