انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

isat


تاریخ عضویت
۱۵ مرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونگی رفتن از ۲.۳.۴ به ۲.۷ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. دو سوال راجع به قالب (بی جواب) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. فايل زبان ورد پري مولتي يوزر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. دو سوال راجع به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  5. جداسازی مطالب دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. چگونگی رفتن از ۲.۳.۴ به ۲.۷ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  2. جداسازی مطالب دسته ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. دو سوال راجع به قالب (بی جواب) آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
  4. فايل زبان ورد پري مولتي يوزر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  5. دو سوال راجع به قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.