انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

MR. Garcia


تاریخ عضویت
۳۰ شهریور ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
یه کشور عقب مونده

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اضافه/عوض کردن فونت !!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. مشکل نصب افزونه !!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. گذاشتن ادامه مطلب برای پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. ادامه‌ی مطلب Not found! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. اضافه/عوض کردن فونت !!! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. مشکل نصب افزونه !!! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.