انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bikran_7


تاریخ عضویت
۱ مهر ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. هك شدن سايت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. كمك .. سايتم هك شده. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. كمك .. سايتم هك شده. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. هك شدن سايت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. تغيير ترتيب پستها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ريختن آيتم هاي يك فهرست در يك آرايه ؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشكل در كامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. پستي كه در صفحه اصلي نمايش داده نشود؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. چك كردن مشخصات كاربري؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ريختن عدد the_id در متغير؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. هك شدن سايت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. كمك .. سايتم هك شده. آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. كمك .. سايتم هك شده. آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. هك شدن سايت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. تغيير ترتيب پستها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. ريختن آيتم هاي يك فهرست در يك آرايه ؟؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشكل در كامنت ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. پستي كه در صفحه اصلي نمايش داده نشود؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. چك كردن مشخصات كاربري؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. ريختن عدد the_id در متغير؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.