انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tabligkon


تاریخ عضویت
۱۶ مهر ۱۳۸۹ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. شیر کردن و عدم نمایش Thumbnail در فیسبوک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. شیر کردن و عدم نمایش Thumbnail در فیسبوک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. اخطار در ورود به مدیریت (pluggable.php on line 890) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. شیر کردن و عدم نمایش Thumbnail در فیسبوک آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. شیر کردن و عدم نمایش Thumbnail در فیسبوک آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. اخطار در ورود به مدیریت (pluggable.php on line 890) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.