انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mosavi7


تاریخ عضویت
۱۷ مهر ۱۳۸۹ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. دسته بندی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. درخواست دو افزنه (شاید وجود نداشته باشه) . آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. درخواست دو افزنه (شاید وجود نداشته باشه) . آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. لینک کتگوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. فیلتر کردن یک دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. افزونه نظرسنجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. اسلایدر مطالب سایت سیب دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. تعداد مطالب نویسندگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. درخواست چند افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. بعد از لاگین به این صفحه می ره آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. افزونه ارسال تیکت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. راه اندازی کتابخانه الکترونیکی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. هاست نامحدود مشترك آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. نصب وردپرس روي گيگفا آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. افزونه نظر سنجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 16. مشکلی جدول با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 17. لایت باکس NextGEN Gallery آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. کد دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 19. رنگ پس زمینه پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 20. آدرس صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. دسته بندی وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. درخواست دو افزنه (شاید وجود نداشته باشه) . آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. درخواست دو افزنه (شاید وجود نداشته باشه) . آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. افزونه نظرسنجی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. لینک کتگوری آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. فیلتر کردن یک دسته خاص آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. اسلایدر مطالب سایت سیب دانلود آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. افزونه نظر سنجی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. تعداد مطالب نویسندگان آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. راه اندازی کتابخانه الکترونیکی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. افزونه ارسال تیکت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. مشکلی جدول با وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. لایت باکس NextGEN Gallery آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. آدرس صفحه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. کد دسته بندی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 16. رنگ پس زمینه پست ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.