انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

iran777


تاریخ عضویت
۲۰ مهر ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. راهنمایی برای ایجاد یک تغییر کوچک در قالب در قسمت دسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. کمک برای صفحه بندی نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. جلوگیری از وبلاگهای اسپم ایجاد شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. راهنمایی برای ایجاد یک تغییر کوچک در قالب در قسمت دسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. کمک برای صفحه بندی نظرات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. جلوگیری از وبلاگهای اسپم ایجاد شده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.