انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohsenbelali


تاریخ عضویت
۲۱ مهر ۱۳۸۹ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. گذاشتن آیکون برای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. آموزش smooth slider آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. smooth slider آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. اسلایدشو سه پست آخر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. عکس در هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. استفاده از فونت جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. عوض کردن رنگ زمینه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. بایگانی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. درج ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. چطور می تونم برای مطالبم ادامه مطلب درست کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آموزش smooth slider آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. اسلایدشو سه پست آخر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. عکس در هدر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. استفاده از فونت جدید آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. عوض کردن رنگ زمینه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. بایگانی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. درج ادامه مطلب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.