انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

امیر منصوری


تاریخ عضویت
۲۸ مرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل به روز رسانی با نسخه 3.0.2 وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. یک قالب با امکانات Green Park 2 احتیاج دارم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. پسوند html در تبدیل سایتهای استاتیک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. تبدیل لینک به html آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  5. درخواست همکاری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. یک قالب با امکانات Green Park 2 احتیاج دارم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. تبدیل لینک به html آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. درخواست همکاری آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.