انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

rue


تاریخ عضویت
۲۵ مهر ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکلی که سیمامو قاطیکرده! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. رفتن به صفحه اصلی سایت بعد از رفتن به قسمت کتابخانه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. هکر اکانت admin رو پاک کرده!!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. عدم تغییر مشخصات نویسنده ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. عدم تغییر مشخصات نویسنده ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. راست چین کردن افزونه News-Ticker آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. حرکت غیر عادی و ناخواسته هدر هنگام رفتن موس بر روی برگه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشكل در اندازه theme my login آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. يه فروشگاه اينترنتي فارسي درست و درمان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. Internal Server Error آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. دوتا مشکل تو عضویت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. رفتن به صفحه اصلی سایت بعد از رفتن به قسمت کتابخانه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. هکر اکانت admin رو پاک کرده!!! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. عدم تغییر مشخصات نویسنده ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. عدم تغییر مشخصات نویسنده ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. راست چین کردن افزونه News-Ticker آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. حرکت غیر عادی و ناخواسته هدر هنگام رفتن موس بر روی برگه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. Internal Server Error آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشكل در اندازه theme my login آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. يه فروشگاه اينترنتي فارسي درست و درمان آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. دوتا مشکل تو عضویت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.