انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

nchshm


تاریخ عضویت
۲۷ مهر ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. مشکل با فید یا خوراک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نوشتن آنلاین مطلب توسط کاربران مهمان آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. مشکل عجیب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. چگونه صفحه ورود به سایت داشته باشیم - ورود به ترجمه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. مشکل عجیب و حاد با قسمت نظرات (کامنت ها) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تغییر wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. قرار دادن یک عکس در صفحه اول سایت (فقط 1 عکس) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. مشکل در پوسته mystique آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. مشکل با حافظه وردپرس (عجیب و غریب) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. عدم نمایش صحیح متن مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. وصل کردن یک زیر شاخه دامین به یک پیج آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چگونه صفحه ورود به سایت داشته باشیم - ورود به ترجمه سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل با فید یا خوراک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. نوشتن آنلاین مطلب توسط کاربران مهمان آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل عجیب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل عجیب و حاد با قسمت نظرات (کامنت ها) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. قرار دادن یک عکس در صفحه اول سایت (فقط 1 عکس) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. مشکل در پوسته mystique آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. وصل کردن یک زیر شاخه دامین به یک پیج آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مشکل با حافظه وردپرس (عجیب و غریب) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. عدم نمایش صحیح متن مطالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.