انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hhr


تاریخ عضویت
۲۷ مهر ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
6 سال, 7 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
ایران

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. جدا کردن بانک اطلاعاتی از حالت addon به سایت مجزا آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 2. بهم ریختن فونت قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل فوتر قالب دانلودیار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در نمایش سر صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. قالب کمیاب و با حال آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مشکل در بخش پیوند های قالب وب الفا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. دنبال قالب عریض تک برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. افزونه تماس با ما دارای کد امنیتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. افزایش عرض صفحه در قالب تک آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. اسم پوسته؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. مشکل در قالب مجیک پی سی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. در خواست قالب زیبا آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. تغییر پشت زمینه قالب magicp30 آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. مشکل د ر نمایش قالب حتی قالب پیض فرض آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. جدا کردن بانک اطلاعاتی از حالت addon به سایت مجزا آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. بهم ریختن فونت قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل فوتر قالب دانلودیار آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل در نمایش سر صفحه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. قالب کمیاب و با حال آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشکل در بخش پیوند های قالب وب الفا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. دنبال قالب عریض تک برای وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. اسم پوسته؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. افزونه تماس با ما دارای کد امنیتی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. افزایش عرض صفحه در قالب تک آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. در خواست قالب زیبا آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. تغییر پشت زمینه قالب magicp30 آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. مشکل د ر نمایش قالب حتی قالب پیض فرض آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.