انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pishva


تاریخ عضویت
۲۹ مهر ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. زمان حذف لینک از گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. تغییر نکردن تایتل صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. انتقال ادرس سایت و گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. افزونه مشخصات سفارش کاربران!؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. all in one seo سوالاتی در باره: آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. اعمال نشده تغییرات بعد از نصب W3 Total Cache آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. WP Super Cache و safemode on آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. درخواست: فرم ساز با ارسال پیام رسید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. مشکل بالا نیامدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. مشکل Fatal error: Allowed memory size آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. کار نکردن insert image آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. افزودن یک سایدبار اضافی به قالب shopperpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. مشکل با قالب shopperpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. فاصله زیاد خطوط از لبه پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. متن خاص برای پست های دسته موردنظر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل مکان عکس و مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. هدایت لینکهای سایت قبلی به سایت جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 18. مشکل با Keyword Statistics آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. کار نکردن SEO Friendly Images آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 20. سئو کردن آدرس مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 21. مشکل عدم نمایش همه صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 22. موقعیت ابزارک ها در قالب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. زمان حذف لینک از گوگل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. تغییر نکردن تایتل صفحه اول آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. انتقال ادرس سایت و گوگل آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. افزونه مشخصات سفارش کاربران!؟؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. all in one seo سوالاتی در باره: آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. اعمال نشده تغییرات بعد از نصب W3 Total Cache آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. WP Super Cache و safemode on آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 8. درخواست: فرم ساز با ارسال پیام رسید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مشکل بالا نیامدن سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. مشکل Fatal error: Allowed memory size آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. کار نکردن SEO Friendly Images آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. کار نکردن insert image آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. افزودن یک سایدبار اضافی به قالب shopperpress آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. مشکل با قالب shopperpress آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. فاصله زیاد خطوط از لبه پست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. متن خاص برای پست های دسته موردنظر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. مشکل مکان عکس و مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. هدایت لینکهای سایت قبلی به سایت جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. مشکل با Keyword Statistics آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. سئو کردن آدرس مطالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 21. مشکل عدم نمایش همه صفحات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 22. موقعیت ابزارک ها در قالب ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.