انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Majid


تاریخ عضویت
۱ شهریور ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
کشور بی عدالتی

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونگی سفارشی کردن widgets ( ابزارکها) برای یک قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. چگونگی سفارشی کردن widgets ( ابزارکها) برای یک قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.