انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tommy vecetti


تاریخ عضویت
۶ آبان ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه ای برای نظر سنجی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. قرار دادن مطلب در جای دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. قرار دادن تبلیغ بین پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. بازبینی مطالب پیش از انتشار توسط مدیر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. دیده شدن در موتور های جستجو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. پلاگین نشان دهنده ی افراد بازدید کننده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. سئوال در مورد چپ چین، راست چین و فونت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه ای برای نظر سنجی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. قرار دادن مطلب در جای دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. بازبینی مطالب پیش از انتشار توسط مدیر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. دیده شدن در موتور های جستجو آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. پلاگین نشان دهنده ی افراد بازدید کننده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. سئوال در مورد چپ چین، راست چین و فونت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.