انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

vahipars


تاریخ عضویت
۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. پیغام خطا زمان باز کردن صفحات سایت توسط گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. تروجان در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. اسلاید اخرین پست های یک دسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. درخواست اسلاید شو پستهای اخیر به همراه خلاصه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. درخواست افزونه اسلایدشو قوی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. افزودن نوشته در دسته ها طوریکه در قسمت اصلی نمایان نشود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. افزودن نوشته در دسته ها طوریکه در قسمت اصلی نمایان نشود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. پیغام خطا زمان باز کردن صفحات سایت توسط گوگل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. تروجان در سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. افزودن نوشته در دسته ها طوریکه در قسمت اصلی نمایان نشود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. افزودن نوشته در دسته ها طوریکه در قسمت اصلی نمایان نشود آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.