انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sadegh-92


تاریخ عضویت
۳ تیر ۱۳۹۲ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. جعبه دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. لود نشدن کامل قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. وارد نشدن به پنل مدیریت سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. مشکل در قالب سایت و مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. جعبه دانلود آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. وارد نشدن به پنل مدیریت سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. لود نشدن کامل قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  4. مشکل در قالب سایت و مدیریت وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.