انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sadegh-92


تاریخ عضویت
۳ تیر ۱۳۹۲ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. جعبه دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
  2. لود نشدن کامل قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. وارد نشدن به پنل مدیریت سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  4. مشکل در قالب سایت و مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. جعبه دانلود آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.
  2. وارد نشدن به پنل مدیریت سایت آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
  3. لود نشدن کامل قالب آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
  4. مشکل در قالب سایت و مدیریت وردپرس آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.