انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hadi1981


تاریخ عضویت
۱۶ آبان ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. پسورد و یوزر در لوکال هاست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. مشکل با فرم تماس با ما آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. افزونه موضوعات درختی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. لیست بازشو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. کمک برای طراحی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. عدم حذف ابزارک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. حذف تاریخ و دیدگاه و .. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. 404 not found آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. لیست بازشو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. کمک برای طراحی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. عدم حذف ابزارک ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. حذف تاریخ و دیدگاه و .. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. 404 not found آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.