انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mactive


تاریخ عضویت
۱۶ شهریور ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
tehran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. attach file در پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. چنتا سوال داشتم ( آمارگیر و ... ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. یه سوال خیلی مهم درباره تغییر مکان بلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. سوال در مورد تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. مشکل ها با دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. یه سوال ( این کاره ها بیان تو ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. ۳ پوسته باحال اما ltr ( کی زحمت فارسی کردنشو می کشه ؟ ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. سوال در مورد تبلیغات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. attach file در پست ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. چنتا سوال داشتم ( آمارگیر و ... ) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. یه سوال خیلی مهم درباره تغییر مکان بلاگ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. یه سوال ( این کاره ها بیان تو ) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. مشکل ها با دسته ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. ۳ پوسته باحال اما ltr ( کی زحمت فارسی کردنشو می کشه ؟ ) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.