انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

30dbazar


تاریخ عضویت
۸ تیر ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تعمیرکاران مدرن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. آموزش تعمیر لپ تاپ به صورت حرفه ای در 6 دی وی دی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. آموزش تعمیر لپ تاپ به صورت حرفه ای در 6 دی وی دی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. تعمیرکاران مدرن آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. آموزش تعمیر لپ تاپ به صورت حرفه ای در 6 دی وی دی آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  3. آموزش تعمیر لپ تاپ به صورت حرفه ای در 6 دی وی دی آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.