انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

wild eagle


تاریخ عضویت
۳ آذر ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. قرار دادن تصویر لینک دار در زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. لود نشدن سایت و پیغام خطای 404 برای صفحه مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. لود نشدن بکگراند ساید بار بعد از فعال کردن ابزارک آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. مشکل با نمایش صفحات سایت - افزونه page navi آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  5. مشکل با افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن تصویر لینک دار در زمینه های دلخواه آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  2. لود نشدن سایت و پیغام خطای 404 برای صفحه مدیریت آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
  3. مشکل با نمایش صفحات سایت - افزونه page navi آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  4. لود نشدن بکگراند ساید بار بعد از فعال کردن ابزارک آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.