انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Farzad Z


تاریخ عضویت
۵ آذر ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. done شدن صفحات بدون دلیل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. صفحه سفید در اولین قدم نصب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. لود نشدن صفحه نوشته ها در منوی مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. ربات برای ارسال پست به صورت اتوماتیک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. صفحه سفید در اولین قدم نصب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. done شدن صفحات بدون دلیل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. لود نشدن صفحه نوشته ها در منوی مدیریت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. ربات برای ارسال پست به صورت اتوماتیک آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.