انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Farzad Z


تاریخ عضویت
۵ آذر ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. done شدن صفحات بدون دلیل آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. صفحه سفید در اولین قدم نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. لود نشدن صفحه نوشته ها در منوی مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. ربات برای ارسال پست به صورت اتوماتیک آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. صفحه سفید در اولین قدم نصب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. done شدن صفحات بدون دلیل آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. لود نشدن صفحه نوشته ها در منوی مدیریت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. ربات برای ارسال پست به صورت اتوماتیک آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.