انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hesmid


تاریخ عضویت
۹ آذر ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
ir

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. افزونه برای نویسندگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. سطح دسترسی برای ویرایش پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. نبودن دکمه بروزرسانی در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  4. لطفا کمک کنید ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  5. چه طوری ابزارک اضافه کنم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. افزونه برای نویسندگان آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. نبودن دکمه بروزرسانی در وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. لطفا کمک کنید ! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  4. چه طوری ابزارک اضافه کنم ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.