انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Tabas


تاریخ عضویت
۱۰ آذر ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اسکرول متحرک با تغییر پستها حرکت نمی کند آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. انتقال مطالب یک موضوع به یک سایت دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. اسکرول متحرک با تغییر پستها حرکت نمی کند آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.