انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamnafas


تاریخ عضویت
۲۳ آذر ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عدم توانایی افزودن پیوند آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. انتقال از بلاگفا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. چگونگی فعال کردن اسلاید شو در پوسته itblogs آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. کمک از مدیران برای انتشار افزونه انجمن فارسی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. انجمن جدید با کلی امکانات رسید (داغ داغ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. تنظیمات پوسته game craft آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. تغییر فونت به نستعلیق آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. پلاگین فرم ساز آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. عدم توانایی افزودن پیوند آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. انتقال از بلاگفا به وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. چگونگی فعال کردن اسلاید شو در پوسته itblogs آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. تنظیمات پوسته game craft آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. تغییر فونت به نستعلیق آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.