انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saied


تاریخ عضویت
۳ دی ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran
پیشه
daneshjoo
علایق
honar

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آهنگ گذاشتن در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. افزونه تماس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. آرشیو موضوعی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نوشتن چند نوشته در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. نوشتن چند نوشته در صفحه اول (انتفاد) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. دوستان کمکم کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. قرار دادن لود در اول سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. دوستان کمکم کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. زیاد کردن صفحه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. اضافه کردن صفحات سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 13. کار نکردن افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. دوستان کمکم کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. درست نشان ندادن کد تقویم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 16. کد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آهنگ گذاشتن در سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. افزونه تماس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. آرشیو موضوعی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. نوشتن چند نوشته در صفحه اول آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. نوشتن چند نوشته در صفحه اول (انتفاد) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. افزونه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. قرار دادن لود در اول سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. تبلیغات آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. درست نشان ندادن کد تقویم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. دوستان کمکم کنید آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. زیاد کردن صفحه سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. دوستان کمکم کنید آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. کار نکردن افزونه ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 14. اضافه کردن صفحات سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 15. دوستان کمکم کنید آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 16. کد آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.