انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bohloul


تاریخ عضویت
۹ دی ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. سیبسیب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. چگونگی رفع نقص کدهای عیب یابی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. بهم ریختن صفحه افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. پسورد برای ورود به سایت وردپرسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. مشکل با افزونه WordPress.com Stats آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. تغییر مسیر لینک نصب فلش پلیر برای اجرای پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. عدم نصب موفقیت آمیز آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. تغییر encoding آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. شروع و پایان کد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. عدم ورود به صفحه مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. سیبسیب آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. چگونگی رفع نقص کدهای عیب یابی آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. بهم ریختن صفحه افزونه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. پسورد برای ورود به سایت وردپرسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل با افزونه WordPress.com Stats آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. تغییر مسیر لینک نصب فلش پلیر برای اجرای پلاگین آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. شروع و پایان کد آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. عدم نصب موفقیت آمیز آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. تغییر encoding آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. عدم ورود به صفحه مدیریت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.