انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Klaus


تاریخ عضویت
۱۸ تیر ۱۳۹۲ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مهممممممممم [قالب برای وردپرس مشکل ایجاد میکنه] آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. تنظیم پیوند یکتا و افزونه all in seo pack آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نیازی به به‌روزرسانی نیست پایگاه‌داده‌ی وردپرس شما ب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل صفحه سفید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. صفحه سفید در مدیریت wp-login.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. صفحه سایت و مدیریت سایت سفید هست چرا ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. خراب شدن پیشخوان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. وارد نشدن به پنل مدیریت سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. مشکل در وردپرس (کممممک) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. مدیریت سایت وخود سایت ارور میده آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. برو نشدن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. برو نشدن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل در باز شدن مدیریت وردپرس(کمککککک) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. مشکل افزونه ی Advanced Access Manager آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. مشکل افزونه ی Advanced Access Manager آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل افزونه ی Advanced Access Manager آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مهممممممممم [قالب برای وردپرس مشکل ایجاد میکنه] آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مشکل در باز شدن مدیریت وردپرس(کمککککک) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. مشکل افزونه ی Advanced Access Manager آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل افزونه ی Advanced Access Manager آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل افزونه ی Advanced Access Manager آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.