انجمن

انجمن وردپرس فارسی » برچسب‌ها » واِژه پذیرفتن به جای کلمه قبول

موضوع نوشته‌ها آخرین پاسخ تازگی
واِژه پذیرفتن به جای کلمه قبول  »  ۳ Mostafa ۱۰ سال پیش

افزودن موضوع جدید

You must log in to post.