انجمن

انجمن وردپرس فارسی » برچسب‌ها » ویدگت

موضوع نوشته‌ها آخرین پاسخ تازگی
ثبت افزونه در wordpress.org  »  ۱۱ towhidn ۱۲ سال پیش
یک ویدگت درست کردم کجا ثبت کنم؟  »  ۱۰ towhidn ۱۲ سال پیش
مشارکت در مورد افزونه جدید منتشر شده  »  ۲ towhidn ۱۲ سال پیش
برنامه نویسی ویدگت  »  ۳ towhidn ۱۲ سال پیش

افزودن موضوع جدید

You must log in to post.